Konkurs „Przedszkole z tradycjami”

Nasze przedszkole zgłosiło się do projektu „Przedszkole z tradycjami”, którego organizatorami są Studium Prawa Europejskiego oraz Instytut Badań nad Demokracją. Celami programu są:

  • kształtowanie tożsamości kulturowej,
  • poznawanie zwyczajów związanych z tradycją ludową i narodową,
  • kształtowanie postawy regionalistycznej,
  • wzmacnianie poczucia zakorzenienia, kształtującego poczucie przynależności do określonego terytorium, miejsca, wspólnoty i kultury (w naszym przypadku Warszawy i Mazowsza),
  • kształtowanie postaw prospołecznych,
  • podkreślenie wartości rodziny,
  • poznanie dziedzictwa kulturowego,
  • kształtowanie postawy patriotycznej,
  • identyfikacja z małą i dużą ojczyzną.

Programowi towarzyszy konkurs, który będzie trwać od 18 września 2017 do 18 marca 2018. Na bieżąco będziemy informować o działaniach związanych z projektem. Wszystkich Państwa chcących pomóc nam w realizacji tych planów zapraszamy do współpracy.
Więcej informacji na www.przedszkoleztradycjami.pl

Dane kontaktowe
©2024 wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content