Czas dzieciństwa | Przedszkole i Fundacja Anny Florek

Fundacja Anny Florek CZAS DZIECIŃSTWA jest organizacją non-profit.

Celem Fundacji jest popularyzowanie idei wychowania dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem wieku przedszkolnego, w warunkach poszanowania potrzeb rozwojowych małych dzieci oraz respektowania prawa i obowiązku rodziców do ich priorytetowego znaczenia w życiu dzieci. Wszelkie działania podejmowane przez Fundację dotyczą dzieci prawidłowo rozwijających się oraz dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zmierzają do tego, by każde dziecko mogło rozwijać się w przyjaznym środowisku dorosłych i naturalnym środowisku rówieśniczym.

Cele fundacji

Celem Fundacji jest również upowszechnianie oraz promowanie organizacyjnego i merytorycznego modelu przedszkola, realizującego autorski program wychowania przedszkolnego Anny Florek „Dziecko w grupie”.
Najważniejsze idee, wokół których koncentrują się działania Fundacji to: wychowanie i współdziałanie. Więcej w zakładce Misja.
Fundacja jest wpisana w KRS pod numerem 0000345326. Siedzibą Fundacji jest osiedle Wawrzyszew w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

Aktualności

Lista dzieci przyjętych do przedszkola od września 2024 roku.

Informujemy, że zostały wysłane e-maile do rodziców dzieci przyjętych w nowym roku szkolnym 2024/2025 do Społecznego Przedszkola Integracyjnego Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA. O miejscach rezerwowych można dowiedzieć się telefonicznie pod numerem 22 663 55 21 lub 501 738 818.
  • All Posts
  • Fundacja
Dane kontaktowe
©2024 wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content