Artykuły w prasie branżowej

Anna Florek. „Jak pomóc dziecku w adaptacji przedszkolnej.”
opublikowane w książce „Małe dziecko – Dużo pomysłów”. Warszawa 2016
źródło: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
artykuł można pobrać tutaj

Anna Gromadzka. „Zajęcia przygotowujące do przedszkola. Czy tylko dla dzieci?”
opublikowane w książce „Małe dziecko – Dużo pomysłów”. Warszawa 2016
źródło: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
artykuł można pobrać tutaj

Anna Florek „Dziecko w grupie,czyli o przedszkolu dla dzieci”
opublikowane w kwartalniku „Meritum” nr 1/2016
źródło: www.meritum.mscdn.edu.pl, udostępnione za zgodą wydawnictwa
artykuł można pobrać tutaj

Marcin Dębiński „grajMY z Emocjami – o roli gier w pracy wychowawcy nad uzyskaniem dojrzałości szkolnej dziecka”
opublikowane w kwartalniku „Meritum” nr 1/2016
źródło: www.meritum.mscdn.edu.pl, za zgodą wydawnictwa
artykuł można pobrać tutaj

Anna Florek „Przezwyciężanie NIE-gotowości szkolnej dzieci niepełnosprawnych”
opublikowane w kwartalniku „Przed Szkołą” nr 2/2013
źródło: www.czasopisma.abc.com.pl/ps , udostępnione za zgodą wydawnictwa
artykuł można pobrać tutaj

Anna Florek, Katarzyna Hamerlak „Dziecko autystyczne i z zespołem Aspergera w przedszkolu i szkole. Włączanie do grupy rówieśniczej i tworzenie warunków sprzyjających uczeniu się”
źródło: www.ore.edu.pl
artykuł można pobrać tutaj

Anna Florek „Sześciolatek w szkole wyzwaniem dla dyrektora”
opublikowany w kwartalniku „Trendy” nr 2/2013
źródło: www.ore.edu.pl  , czasopismo ogólnodostępne
artykuł można przeczytać tutaj

Anna Florek „W zasięgu wzroku, w zasięgu ręki”
opublikowany w kwartalniku „Trendy” nr 1/2012
źródło: www.ore.edu.pl  , czasopismo ogólnodostępne
artykuł można przeczytać tutaj

Anna Florek „Wsparcie dla dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w adaptacji przedszkolnej”
Pobierz z www.ore.edu.pl |

Anna Florek „Współpraca z rodzicami”
Pobierz z www.rodzicewedukacji.pl |

Anna Florek „Formy i cele współpracy rodziców i pracowników przedszkola”
Przeczytaj na www.rodzicewedukacji.pl |

Anna Florek „Współpraca z rodzicami w przedszkolu integracyjnym”
Przeczytaj na www.rodzicewedukacji.pl |

Anna Florek, Anna Gromadzka „Gdy dziecko nie chce zostać w przedszkolu – problemy z adaptacją”
Przeczytaj na www.rodzicewedukacji.pl |

Anna Florek „Integracja dzieci sprawnych i niepełnosprawnych”
Opublikowano na www.eid.edu.pl |

Anna Florek, Beata Wasiuk, Maja Bugno, Marcin Dębiński, Monika Chodorowska, Rafał Chanke, Piotr Kryspin „Duża rola małego przedszkola”
Opublikowano na www.zakatek21.pl

„Wczesna diagnoza i edukacja niepełnosprawnych dzieci działają słabo”
Artykuł z posiedzenia sejmowej podkomisji stałej ds. osób niepełnosprawnych.
Opublikowano www.firr.org.pl

Anna Florek „Współpraca MP z rodzicami i instytucjami”
Pobierz z www.fio.org.pl

Anna Florek „Metodyka pracy w Małym Przedszkolu”
Przeczytaj na www.fio.org.pl

Zestaw ćwiczeń wspierających dojrzałość szkolną 5- i 6-latków.
gotowosc_cwiczenia.doc (dokument Word , 179 KB)

Dane kontaktowe
©2024 wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content