Czas dzieciństwa | Przedszkole i Fundacja Anny Florek

Działalność fundacji

Fundacja prowadzi działania skierowane do dzieci korzystających z przedszkola i nie korzystających z fundacyjnego przedszkola, ich rodziców oraz działalność szkoleniową dla pracowników oświaty. Fundacja specjalizuje się w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Dotyczy to edukacji i terapii.

Punkt konsultacyjny

Fundacja prowadzi również Punkt Konsultacyjny, w którym opieką obejmuje dzieci nie uczęszczające do fundacyjnego przedszkola (w tym dzieci poniżej 3 roku życia). W Punkcie Konsultacyjnym rodzice mogą również skorzystać z jednorazowych konsultacji jeśli niepokoi ich zachowanie dziecka.

Szkolenia

Fundacja organizuje również szkolenia z zakresu pracy z dziećmi o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych. Dzięki nowatorskim rozwiązaniom organizacyjnym i programowym w krótkim czasie zdobyliśmy uznanie rodziców dzieci sprawnych i niepełnosprawnych, specjalistów oraz władz oświatowych. Od 1993 roku Przedszkole jest placówką szkoleniową dla nauczycieli, pedagogów, psychologów i innych pracowników oświaty z całej Polski i współorganizuje:

Publikacje

Pracownicy Fundacji są autorami licznych publikacji zamieszczonych w książkach i czasopismach pedagogicznych. Doświadczenia gromadzone w pracy z dziećmi i we współpracy z ich rodzicami są upowszechniane w prasie, audycjach radiowych i telewizyjnych oraz zrealizowanych filmach edukacyjnych. Pracownicy Fundacji występowali na seminariach i konferencjach regionalnych, krajowych i międzynarodowych (w kraju i za granicą). Założycielka Fundacji – Anna Florek brała udział w pracach powołanego przez MEN zespołu ekspertów przygotowującego propozycje zmian w edukacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Aktualności

Lista dzieci przyjętych do przedszkola od września 2024 roku.

Informujemy, że zostały wysłane e-maile do rodziców dzieci przyjętych w nowym roku szkolnym 2024/2025 do Społecznego Przedszkola Integracyjnego Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA. O miejscach rezerwowych można dowiedzieć się telefonicznie pod numerem 22 663 55 21 lub 501 738 818.
  • All Posts
  • Fundacja
Dane kontaktowe
©2024 wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content