Współpraca

Fundacja współpracuje z różnymi instytucjami edukacyjnymi mając na celu dobro jakim jest wychowanie i edukacja dzieci. Dzięki tej współpracy możemy poszerzać naszą wiedzę a z drugiej strony dzielić się doświadczeniami z naszej pracy z dziećmi. Co roku studenci z warszawskich uczelni pedagogicznych odbywają u nas praktyki a nasi pracownicy są zapraszani na różne konferencje aby zaprezentować realizowane programy organizacyjne, edukacyjne i terapeutyczne.

Fundacja CZAS DZIECIŃSTWA podpisała umowy o współpracy z trzema instytucjami:


Od pierwszych lat działalności Przedszkola współpracujemy z ORE (Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, dawniej Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej) w zakresie edukacji integracyjnej i włączającej oraz edukacji przedszkolnej i współpracy z rodzicami.

Ponadto współpracuje z:

 • Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademią Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
 • Chrześcijańska Akademią Teologiczną w Warszawie
 • Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń
 • Stowarzyszeniem „Rodzice w Edukacji”
 • Stowarzyszeniem „Bardziej Kochani”
 • Federacją Inicjatyw Oświatowych
 • Fundacją Berdo
 • Stowarzyszeniem Rodziców TU
 • Szkołą Podstawową z oddziałami integracyjnymi nr 38


Aktualnie realizowane i współrealizowane projekty:


Zakończone projekty:

 • One są wśród nas” – we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Ministerstwem Edukacji Narodowej
 • „Małe przedszkole w każdej wsi” – udział w projekcie Federacji Inicjatyw Oświatowych z Warszawy
 • Mazowieckie małe przedszkole” – udział w projekcie z Federacji Inicjatyw Oświatowych z Warszawy
 • „Małe przedszkola” – udział w projekcie Fundacji Edukacji Przedszkolnej z Wrocławia
 • „Wiejskie przedszkola” – udział w projekcie Stowarzyszenia Edukator z Łomży
 • „Wiem, czytam, rozumiem – wdrażanie nowej metody uczenia dzieci uchodźców języka polskiego” – udział w projekcie Towarzystwa Przyjaciół I SLO.
Dane kontaktowe
©2024 wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content