Ubezpieczenie dzieci NNW

Przypominamy rodzicom, którzy chcą ubezpieczyć dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków, aby do końca tygodnia zgłaszały to wychowawcom grup i wpisywały swoje dzieci na listy dostępne w grupach. Pieniądze za ubezpieczenia należy wpłacić do końca września.

Dane kontaktowe
©2024 wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content