Zdjęcia w czasie Wigilii Przedszkolnej

Na sobotniej  uroczystości  zdjęcia podczas występów dzieci będzie wykonywał Pan Bartosz Lewandowski tata Igi i Szymona. Nagraniem filmu zajmie się Pan Rafał Oraniec tata naszego absolwenta Mikołaja. Wszystkie materiały fotograficzne i filmowe będą później dostępne dla zainteresowanych rodziców.

Przypominamy Państwu, że ustalenia dotyczące filmowania i fotografowania występów tylko przez wskazane osoby są wynikiem prośby rodziców i pracowników przedszkola o stworzenie występującym dzieciom przyjaznej atmosfery a wszystkim obecnym możliwości wspólnego przeżywania tej uroczystości. Bardzo prosimy, by nie  była ona zakłócana  przez wielu filmujących i fotografujących dorosłych.

Dziękujemy 

Dyrekcja Przedszkola i  Rada Rodziców

Uwaga.  W czasie uroczystości będzie wyznaczony czas na sesje fotograficzne z Mikołajem i wtedy każdy rodzic będzie mógł osobiście zrobić pamiątkowe zdjęcie.

Dane kontaktowe
©2024 wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content