Program terapii

Program intensywnej i wczesnej terapii dzieci ze spectrum autyzmu realizowany w naszym przedszkolu obejmuje 15 godzin tygodniowo zajęć indywidualnych oraz 5 godzin grupowych.

Program każdego dziecka jest:

  • Całościowy – polega na  kształtowaniu u dziecka jak największej liczby umiejętności, które pozwolą mu uzyskać niezależność w domu, przedszkolu i szkole. Drogą do tego celu jest systematyczne wzmacnianie zachowań pożądanych (rozwijanie naśladowania, spożywania posiłków, korzystania z toalety, mowy i komunikacji, zabawy, zachowań społecznych), adaptacyjnych oraz redukowanie zachowań niepożądanych, spowalniających uczenie się.  Złożone umiejętności dzielone są na elementy składowe, które są uczone oddzielnie. Nowe umiejętności nakładają się na opanowane poprzednio, przez co proces uczenia przypomina budowanie piramidy.
  • Zindywidualizowany – Zajęcia we wstępnym etapie realizowane są w systemie jeden terapeuta na jedno dziecko, a każde dziecko ma salę terapeutyczną i własne, dostosowane do potrzeb dziecka pomoce.
  • Dostosowany do potrzeb rodziny – Rodzice wraz z terapeutą współtworzą indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dziecka. Każdego dnia rodzice mogą spotkać się i porozmawiać z terapeutą prowadzącym oraz z osobami współpracującymi z dzieckiem podczas zajęć indywidualnych i grupowych. Podczas takiego spotkania rodzice mogą dowiedzieć się jak dziecko funkcjonowało podczas zajęć, a także wymienić się obserwacjami i uwagami. Każdy rodzic raz w miesiącu może uczestniczyć w zajęciach dziecka na terenie przedszkola. Program terapeutyczny naszych dzieci realizowany jest także poza placówką np. w domu, szkole, miejscach publicznych (sklep, dentysta, fryzjer), środkach komunikacji miejskiej.
Ponadto u wszystkich dzieci wykonujemy coroczne badanie poziomu funkcjonowania i postępów w terapii dziecka Profilem psychoedukacyjnym (PEP-R) lub innymi narzędziami.
Kadra terapeutyczna przechodzi regularne szkolenia a superwizor monitoruje pracę całego zespołu współpracującego z dzieckiem. Fundacja posiada oficjalną rekomendację Instytutu Wspomaganie Rozwoju Dziecka.
Dane kontaktowe
©2024 wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content