Stosowana analiza zachowania

Wiodącą metodą terapii dzieci ze spektrum autyzmu realizowaną w przedszkolu jest Stosowana Analiza Zachowania (ang. ABA), znana również jako terapia behawioralna. Wybór terapii behawioralnej jako wiodącej metody pracy jest podyktowany jej dużą efektywnością.

Dialog motywujący

W naszej pracy wykorzystujemy również Dialog Motywujący (DM). Jest to oparta na współpracy rozmowa, która służy wzmocnieniu motywacji i zaangażowania w zmianę. Polega na aktywnym słuchaniu poprzez odzwierciedlanie emocji, wzmacnianiu wypowiedzi o zmianie, angażowaniu w osiągnięcie celu, planowaniu działań oraz podtrzymywaniu osiągniętych efektów.

Fizjoterapia

Fizjoterapia stosowana w pracy z dziećmi oparta jest na klasycznych ćwiczeniach korekcyjnych uzupełnionych o elementy Integracji Sensorycznej, PNF i Metody Dennisona (w trakcie gimnastyki grupowej) oraz elementy FITS i terapii oddechowej (w trakcie zajęć indywidualnych).

Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna oparta jest na współpracy logopedy i rodziców. Dzięki temu dzieci mają zapewnione dostosowane do ich zaburzeń mowy ćwiczenia (terapia opracowana i wykonywana w placówce) a ich powtarzalność jest wystarczająco duża aby przynieść pozytywne efekty (dzięki zaangażowaniu rodziców i pracy z dzieckiem w domu).
Dane kontaktowe
©2024 wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content