Sprawozdanie z Konferencji

Na wstępie powitano gości specjalnych:

 • Panią Emilię Wojdyłę – dyrektor Wydziału Zwiększania Szans Edukacyjnych Mazowieckiego Kuratorium Oświaty
 • Panią Krystynę Starczewską- prezes Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej

Konferencję oficjalnie otworzyła Pani Dorota Żyro wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji. Podczas wystąpienia Pani Dyrektor powitała wyjątkowego gościa – Panią Jadwigę Bogucką, wieloletniego pracownika ORE, wcześniej CMPP-P, wielką orędowniczkę i przyjaciela edukacji włączającej i integracji dzieci, a także pana Jacka Kwapisza, byłego wizytatora przez lata wspierającego integrację oraz panią Annę Gębal z Chełma.

Po oficjalnym otwarciu konferencji Pani Dyrektor Emilia Wojdyła udekorowała Medalem Komisji Edukacji Narodowej wieloletnich pracowników Społecznego Przedszkola Integracyjnego Pana Marcina Dębińskiego oraz nieobecną niestety na uroczystości Panią Beatę Oraniec. Pani Dyrektor podkreśliła rolę obchodzącego 25-lecie przedszkola w szerzeniu idei edukacji włączającej oraz wielkie zasługi dyrektora przedszkola i jego pracowników w budowaniu ćwierćwiecza integracji w Polsce. Pani Emilia Wojdyła podkreśliła kluczową rolę dorosłych a więc rodziców i nauczycieli w powodzeniu procesu włączania i wyraziła zadowolenie z faktu, że odbywająca się konferencja daje możliwość wymiany doświadczeń i nauki od najlepszych w tej dziedzinie.

Następnie głos zabrała Pani Anna Florek dyrektor Społecznego Przedszkola Integracyjnego Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA. Pani Dyrektor podziękowała ORE za pomoc w zorganizowaniu konferencji i przywitała wszystkich zgromadzonych. W swoim wystąpieniu między innymi poruszyła problem mitów dotyczących włączania i przytaczała argumenty je obalające. Kończąc wystąpienie zatytułowane „Co zachwyca i niepokoi w edukacji włączającej” Pani Anna Florek powiedziała, że „w integracji zachwyca wspólnie przebyta droga, ponieważ podróż ta każdego wzbogaca”.

Bardzo miłym i uroczystym akcentem jubileuszowej konferencji było wręczenie pani dyrektor Społecznego Przedszkola Integracyjnego Certyfikatu Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej z rąk Prezes KFON Pani Krystyny Starczewskiej. Pani Prezes w późniejszym wystąpieniu zwróciła uwagę na konieczność zmian w systemie kształcenia przyszłych nauczycieli i zmiany kryterium oceniania szkół – rankingi uwzględniają wyłącznie wyniki egzaminów, które nie oddają prawdy o edukacji włączającej i są dla niej krzywdzące.

Pani Dyrektor Anna Florek ze wzruszeniem przyjęła podziękowania i gratulacje od reprezentującej rodziców Pani Małgorzaty Szporki, która podziękowała za lata współpracy i powiedziała,że najcenniejszym certyfikatem są dzieci i lata zaufania jakim rodzice darzą panią Dyrektor i pracowników Społecznego Przedszkola Integracyjnego.

Następnie dr Wiesław Poleszak w swoim wystąpieniu podkreślił jak ważną rolę odgrywają dorośli i ich postawa wobec dzieci w powodzeniu włączania, które z kolei jest powolnym, skomplikowanym procesem rzutującym na całe późniejsze życie dzieci.

Pan Marcin Dębiński zapoznał zebranych z założeniami Społecznego Przedszkola Integracyjnego, których zasadniczym elementem jest praca z grupą zróżnicowaną rozwojowo.

W czasie przerwy obiadowej uczestnicy mieli możliwość zjeść pyszny posiłek, którego sponsorem i organizatorem był STALGAST.  Firmie w dalszej części konferencji gorąco podziękowała Pani Anna Florek Prezes Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA – organizator konferencji.

Po przerwie swoimi doświadczeniami, radościami i rozterkami dzielili się z zebranymi uczestnikami konferencji prelegenci z różnych miejsc w Polsce. I tak kolejno głos zabrali:

 • Pani Paulina Brzezińska nauczycielka Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskach, Karina Juraga – Horosz-mama Irka – bohatera wystąpienia i Pani Katarzyna Hamerlak z Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA- terapeutka,
 • Pani Katarzyna Kujawka – nauczycielka wspomagająca w Szkole Podstawowej w Starych Babicach na co dzień towarzysząca chłopcu autystycznemu,
 • reprezentujący Zespół Szkół w Łajskach: wicedyrektorka p. Anna Kołodziejska, p. Magdalena Baranowska koordynatorka pomocy psych-ped., nauczycielka – p. Katarzyna Sobczyk, asystentki – panie Zofia Pakuła i Dagmara Lipińska oraz mała Lena – uczennica szkoły z siostrą Mają i tatą p. Bartoszem Grabarczykiem,
 • Pani Ewa Szostek prezes Fundacji INKLUZJA i dyrektorka przedszkola Parkowe Skrzaty w Skawinie,
 • Pani Dorota Tapałaj- nauczycielka z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Chełmie.

W bardzo ciekawych, miejscami wzruszających wystąpieniach prelegenci opowiadali o codziennej pracy. Wszystkich łączyła troska o powodzenie procesu włączania a w wystąpieniach często mówiono o:

 • ważnej roli współpracy rodziców i nauczycieli, ale i z całym zespołem, czyli wszystkimi pracownikami szkoły/przedszkola,
 • konieczności planowania działań, które muszą być poprzedzone dokładnym poznaniem dotychczasowej historii dziecka przy korzystaniu ze wszystkich dostępnych źródeł (rodzice, dokumentacje specjalistyczne, obserwacje, doświadczenia osób dotychczas pracujących z dziećmi, np. z przedszkola),
 • konsekwencji, jasności i spójności oddziaływań,
 • nieraz trudnej drodze, ale przynoszącej ogromną satysfakcję i radość,
 • roli codziennych kontaktów z rodzicami, wzajemnym zaufaniu,
 • roli umiejętnego dialogu i stworzeniu dla niego odpowiednich warunków,
 • braku znaczenia warunków lokalowych w porównaniu z postawą dorosłych wobec idei włączania.

Po wystąpieniach zainteresowane osoby wzięły udział w dyskusji, w której uczestniczyli prelegenci. Rozmawiano m.in. o roli mężczyzny – wychowawcy przedszkolnego we wciąż bardzo sfeminizowanym modelu edukacji i wychowania, radzeniu sobie z trudnymi zachowaniami w czasie lekcji, czy też praktykach studenckich i systemie przygotowania przyszłych nauczycieli i wychowawców przedszkolnych. Na zakończenie Pani Jadwiga Bogucka podziękowała ORE i Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA za zorganizowanie tak ciekawej konferencji, dającej okazję do zaprezentowania miejsc ciekawych, będących dowodem na to, że dużo zmieniło się w ostatnim 25-leciu w podejściu do dzieci niepełnosprawnych – widoczny jest ogromny postęp i zaangażowanie.

Pani Prezes Anna Florek podziękowała za udział w konferencji, za wspaniale przygotowane wystąpienia i chęć podzielenia się z innymi swoimi zawodowymi doświadczeniami, bo jak powiedziała „to, co najważniejsze jest nieuchwytne. To jest to, co dzieje się między ludźmi na co dzień, w ich relacjach i komunikacji na różnych poziomach i płaszczyznach”.

W drugim dniu konferencji uczestnicy wzięli udział w warsztatach zorganizowanych na terenie Społecznego Przedszkola Integracyjnego Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA w Warszawie. W trakcie trwających równolegle 4 szkoleń przestawiono praktyczne i realizowane w Przedszkolu pomysły na:

 • Partnerstwo rodziców i wychowawców ukierunkowane na optymalny rozwój dzieci,
 • Włączanie dziecka niepełnosprawnego do grupy,
 • Pracę z grupą zróżnicowaną,
 • Uczenie samodzielności, komunikowania się i umiejętności społecznych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W czasie warsztatów odpowiadano też na pytania nurtujące uczestników a dotyczące innych aspektów edukacji włączającej. Na koniec spotkania wszystkim zgromadzonym osobom podziękowała za zaangażowanie Pani Anna Florek – Prezes Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA. Wręczone zostały również potwierdzenia o udziale w warsztatach.

Dane kontaktowe
©2024 wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content