Współpraca z MEN

Dnia 5 marca 2019 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się podsumowanie pierwszej fazy projektu „Wspieranie podnoszenia jakości edukacji włączającej w Polsce”. Panie Anna Florek, Anna Gromadzka i Katarzyna Hamerlak uczestniczyły w konferencji oraz w warsztatach poświęconych tematyce edukacji włączającej. Jednocześnie na sesji plakatowej zaprezentowano działalność naszej Fundacji.

Fundacja CZAS DZIECIŃSTWA bardzo dziękuje Panu Adamowi Litwiniuk za zaprojektowanie szaty graficznej plakatu.

Dane kontaktowe
©2024 wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content